18

آقای مجری: همه از امروز باید ورزش کنند
فامیل دور: من خاطره ی بدی از ورزش کردن دارم. اگه می شه من ورزش نکنم
- چه خاطره بدی داری؟
- من دوران کودکی داشتم با دوستم ورزش می کردیم. پرش طول. از این کوه اومد بپره اون کوه، یه دره ای وسطش بود. بعد اون وسط راه افتاد وسط دره. من دیگه از اون به بعد از ورزش کردن خاطره خوبی ندارم.
- از اون حرفا می زنی! کی از این کوه می تونه بپره روی اون کوه؟!
- ما می پریدیم، ما می پریدیم همه مون
- شما از این کوه می پریدین اون کوه؟!
- بله، تو دور همه همین کارو می کنن.
- اگه اون جوری بوده که الان باید هیکلت 4 برابر من می بود
- آقا من می گم من دیگه خاطره بد داشتم اون کار رو نکردم دیگه. هیکلم قوی نشد. پرش دور اصلا معروفه. توی دور همه پرش دور رو بلدند.

/ 0 نظر / 57 بازدید